Thứ 5, ngày 18/04/2024

Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc tại Hà Tĩnh

18/06/2019 09:05:56 - Lượt xem: 1576

Trong 2 ngày 12/6 và 13/6, Cán bộ bộ môn Sản đã tham gia Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc tại Hà Tĩnh

Chi tiết

Quy trình phúc khảo bài kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần

26/11/2018 14:02:17 - Lượt xem: 981

Quy trình phúc khảo bài kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần

Chi tiết

Mẫu đơn phúc khảo bài thi KTHP

29/03/2017 14:14:41 - Lượt xem: 1926

Mẫu đơn phúc khảo bài thi KTHP

Chi tiết

Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Y4 01+02

21/04/2016 09:50:19 - Lượt xem: 2149

Chi tiết

Mẫu đơn phúc khảo

21/04/2016 09:35:57 - Lượt xem: 2058

Mẫu đơn phúc khảo

Chi tiết

Mẫu biên bản rà soát, chỉnh sửa nội dung và chương trình đào tạo của học phần

21/04/2016 09:33:48 - Lượt xem: 2666

Mẫu biên bản rà soát, chỉnh sửa nội dung và chương trình đào tạo của học phần

Chi tiết

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ thỉnh giảng

21/04/2016 09:30:57 - Lượt xem: 2134

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ thỉnh giảng

Chi tiết

Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Y6 07+08

19/02/2016 14:59:21 - Lượt xem: 1705

Kết quả phúc khảo bài thi KTHP Y6 07+08

Chi tiết