Thứ 3, ngày 13/11/2018

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN PHỤ SẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 7 tòa nhà 11 tầng

Điện thoại: (+84) 280 3840 646

Điện thoại:

Email: ngocdiepagro@gmail.com

Website: http://bmsan.tump.edu.vn

Facebook: