Bộ môn Sản Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên trân trọng thông báo tới các thầy cô là cán bộ thỉnh giảng của Bộ môn:

Kính đề nghị thầy cô hoàn chỉnh các thủ tục theo file đính kèm sau gửi về trường Đại học Y Dược Thái Nguyên theo địa chỉ:

Bộ môn Phụ Sản - Đại học Y Dược Thái Nguyên - 284 đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên.

 

Hồ sơ cán bộ thỉnh giảng bao gồm:

1. Lý lịch khoa học (theo mẫu): 02 bản
2. Bằng tốt nghiệp Sau đại học (CKII, Thạc sĩ, Tiến sĩ): 02 bản
3. Chứng chỉ hành nghề: 02 bản
4. Giấy khám sức khỏe: 02 bản
5. Hợp đồng tham gia giảng dạy (theo mẫu): 03 bản
6. Giấy cam kết giảng dạy (theo mẫu)

Xin trân trọng cảm ơn!