1. Phụ trách đơn vị:

 

Bs CKII. Nguyễn Thị Bình

Chức vụ: Trưởng bộ môn

 

2. Phó trưởng bộ môn

 

                                             

Ths Cấn Bá Quát

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

                                          

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

   

3. Văn phòng bộ môn

Bùi Ngọc Diệp

Điện thoại: 01683 830 882 / 0944 944 382      Email: ngocdiepagro@gmail.com

 

4. Danh sách nhân viên đơn vị

TT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ
1 Phạm Mỹ Hoài 0982 195 112 hoaiphambvtytn@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Hồng 0984 900 814 nguyenhongdhythainguyen@yahoo.com  
 Nông Hồng Lê  0912 501 543  bsle1978@gmail.com  
 Nguyễn Thị Anh  0912 186 222  nguyenanhdhytn@gmail.com  
 Bùi Hải Nam   0973 131 777  drtuyetnam@yahoo.com.vn  
 Nguyễn Thị Nga  0984 373 633  nguyennga.ydtn@gmail.com  
 Hoàng Quốc Huy  0986 151 846   huyquochoang@gmail.com  
8  Hoàng Thị Ngọc Trâm  0915 259 797  hoangtramyk@yahoo.com.vn  
 Nguyễn Thị Kim Tiến  0985 615 322  drkimtien@gmail.com  
10 Nguyễn Thị Giang  0904 811 186  matbiec298@gmail.com  
11   Trương Văn Vũ  01692 830 456 anhvubsdk@gmail.com  
12 Lê Đức Thọ 01674 678 469 leductho89@yahoo.com  
13 Nguyễn Xuân Thành 01689 932 520 nxthanhdhytn@gmail.com  

 
5. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, DS KHHGĐ

          - Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản

          - Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.

          - Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.

          - Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          - Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật như 1 bác sỹ tại  Bệnh viện trường Đại Học YKhoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

6. Các ngành đào tạo

Đào tạo bậc đại học     

·        Ngành bác sỹ đa khoa

·        Bác sỹ y học dự phòng.

·        Bác sỹ Răng hàm mặt.

·        Điều dưỡng

Bậc sau đại học:

·        Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành phụ sản

7. Tổ chức Đảng và đoàn thể

·        Chi bộ đảng

Chi bộ Đảng phải thực sự là linh hồn của BM trong trường đại học, hoạt động theo đúng những quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện lãnh đạo công tác của BM trên tất cả các mặt công tác: chính trị, tư tưởng, chuyên môn, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng trong BM; động viên tinh thần cán bộ quần chúng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để lãnh đạo BM Phụ sản ngày càng phát triển không ngừng.

·        Tổ chức Công đoàn

Tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm lãnh đạo các công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định điều lệ tổ chức công đoàn. Phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt chức năng giám sát  hoạt động giúp BCN Bộ môn hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác hiếu hỷ, phúc lợi của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên; động viên tạo điều kiện và giới thiệu cho chi bộ những cá nhân xuất sắc để làm tốt công tác xây dựng Đảng.