1. Tên khoá học: “Siêu âm Sản phụ khoa cơ bản”

2. Thời gian đào tạo: 03 tháng (420 tiết) (30 LT/ 390TH)

3. Mục tiêu khóa học

* Mục tiêu kiến thức:

1. Trình bày được nguyên lý cơ bản của siêu âm, ứng dụng, quy trình vận hành và các kiểu siêu âm.

2. Trình bày được các thời điểm siêu âm của thai kỳ và mục đích của các thời điểm siêu âm.

3. Mô tả được hình ảnh, các chỉ số hình thái thai nhi và phần phụ của thai bình thường trên siêu âm.

4. Mô tả được hình ảnh các dị dạng và bệnh lý của thai, phần phụ của thai trên siêu âm.

5. Trình bày được giải phẫu bộ phận sinh dục trong, hình ảnh siêu âm bình thường và hình ảnh siêu âm bệnh lý của bộ phận sịnh dục trong.

* Mục tiêu kỹ năng:

6. Xác định được hình ảnh, các chỉ số hình thái thai nhi và phần phụ của thai bình thường, phát hiện được một số dị dạng và bệnh lý thường gặp của thai nhi trên siêu âm.

7. Thực hiện được thao tác siêu âm cơ bản để khảo sát thai nhi và phần phụ của thai.

8. Thực hiện được thao tác siêu âm cơ bản để khảo sát tử cung và phần phụ.

 

* Mục tiêu thái độ:

9. Nhận thức được vai trò của sự phối hợp giữa lâm sàng và siêu âm để có kết luận chẩn đoán chính xác trong thăm khám và quản lý thai nghén.

4. Học viên tham dự khoá học

- Học viên chính thức: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II, nội trú, bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh, sinh viên năm cuối ngành đa khoa, (sẽ nhận chứng chỉ sau khi nhận bằng tốt nghiệp).

- Phương thức tuyển sinh: Do đơn vị có nhu cầu đào tạo cử đi học hoặc tuyển tự do.