- Siêu âm Doppler trong Sản khoa - thực hành và ứng dụng lâm sàng

2.2.2. Giới thiệu chung về khoá học:  

- Thời gian học: 01 tháng

- Hình thức học: Tập trung

- Địa điểm: Khoa Sản - Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa - Đại học Thái Nguyên.

- Đơn vị giảng:

Bộ môn Sản - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Khoa Sản  - Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa -  Đại học Thái Nguyên.

2.2. Mục tiêu khóa học

Kiến thức:

- Có được những kiến thức cơ bản về siêu âm Doppler trong Sản khoa.

- Biết được kỹ thuật siêu âm Doppler động mạch tử cung, động mạch não, động mạch rốn, ống tĩnh mạch.

- Nhận định được kết quả bình thường và bất thường về chỉ số Doppler của các mạch máu trên.

Thái độ:

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa của thăm dò Doppler trong Sản khoa trong tiên lượng tình trạng thai.

 Kỹ năng:

- Thực hành thăm dò Doppler động mạch tử cung, động mạch não, động mạch rốn, ống tĩnh mạch.

2.3. Đối tượng, yêu cầu đầu vào đối với học viên

- Đối tượng học:

+ Các bác sĩ đa khoa

+  Học viên sau đại học chuyên ngành Sản Phụ khoa: bác sĩ nội trú, bác sĩ CKI, CKII, thạc sĩ Sản phụ khoa, BS CKI chẩn đoán hình ảnh.

- Yêu cầu đầu vào đối với học viên:

                     + Giấy chứng nhận đang là học viên sau đại học chuyên ngành Sản Phụ khoa hoặc bằng tốt nghiệp đại học

                     + Đã luân khoa Sản- Phụ khoa với đối tượng sinh viên năm cuối.