Thông báo chương trình đào tạo ngắn hạn que cấy tránh thai

1. Tên khoá đào tạo: CẤY QUE TRÁNH THAI

2. Giới thiệu chương trình:

 Khóa đào tạo về Cấy que tránh thai là lớp đào tạo ngắn hạn nhằm cung cấp cho các Bác sỹ chuyên khoa sản, hộ sinh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, có nhu cầu đào tạo về dịch vụ cấy que tránh thai. Sau khóa đào tạo ngắn hạn này học viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thực hiện được đúng và đầy đủ các bước cấy que tránh thai cho khách hàng, cũng như xử trí được những tác dụng phụ có thể gặp của que cấy tránh thai. Học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận đào tạo từ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sau khi kết thúc khóa học.

 Mục tiêu chung

Cung cấp các kiến thức cơ bản về phương pháp cấy que tránh thai. Thực hành đúng kỹ thuật cấy que tránh thai cho phụ nữ có nhu cầu tránh thai bằng phương pháp này.

 Mục tiêu cụ thể

Sau khi kết thúc khoá tập huấn, các học viên có khả năng:

1. Hiểu đúng phương pháp cấy que tránh thai

2. Thực hiện được đúng, đủ các bước cấy que tránh thai và xử trí được các tác dụng phụ của que cấy tránh thai