Thứ 7, ngày 28/03/2020

Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc tại Hà Tĩnh

18/06/2019 09:05:56 - Lượt xem: 187

Trong 2 ngày 12/6 và 13/6, Cán bộ bộ môn Sản đã tham gia Hội nghị Sản phụ khoa Toàn quốc tại Hà Tĩnh

Chi tiết

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ thỉnh giảng

21/04/2016 09:30:57 - Lượt xem: 929

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ cán bộ thỉnh giảng

Chi tiết