BỘ MÔN PHỤ SẢN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 7 tòa nhà 11 tầng

(+84) 208 3840 646

bomonsan.tnmc.edu@gmail.com