Trường ĐH Y Khoa Thái Nguyên được chính thức thành lập vào năm 1968, trên cơ sở trường Y sĩ liên khu Việt Bắc cũ. Do vậy trong hai năm đầu Bộ môn Phụ Sản vẫn là Bộ môn ghép bao gồm Ngoại  - Sản – Giải phẫu – Phẫu thuật thực hành.

         Từ niên khóa 1970 – 1972, Bộ môn Phụ Sản - Trường Đại Học Y Khoa Thái Nguyên mới chính thức được thành lập.

         Từ năm 1990 đến nay bộ môn được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Sản phụ khoa.

Trong 55 năm bộ môn Phụ sản đã cùng với các bộ môn khác của nhà trường đào tạo được:

-         4 Khóa y sĩ từ khóa 17- 20

-         43 Khóa Bác sỹ đa khoa chính quy

-         44 Khóa bác sỹ chuyên tu

-         25 Khóa Bác sỹ chuyên khoa cấp I

-         14 Khóa Bác sỹ chuyên khoa cấp II

Công tác nghiên cứu khoa học và thi đua khen thưởng:

-         Nghiên cứu hơn 40 đề tài: Cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường.

-      45 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc, chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh và tổ công đoàn xuất sắc.

 

* Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức điều hành xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, DS KHHGĐ

          - Tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh, KHHGĐ và chăm sóc sức khoẻ sinh sản

          - Tổ chức công tác coi thi, chấm thi, quản lý điểm theo thẩm quyền được phân cấp theo các quy định của nhà truờng.

          - Tổ chức công tác quản lý sinh viên cho các lớp sinh viên luân khoa theo quy định.

          - Quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, cơ sở vật chất, phòng làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          - Tham gia công tác điều trị, thường trực, phẫu thuật như 1 bác sỹ tại  Bệnh viện trường Đại Học Y,  Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

* Các ngành đào tạo

Đào tạo bậc đại học     

·        Ngành bác sỹ đa khoa

·        Bác sỹ y học dự phòng.

·        Bác sỹ Răng hàm mặt.

·        Điều dưỡng

.         Đại học hộ sinh

Bậc sau đại học:

·        Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú chuyên ngành sản phụ khoa

* Tổ chức Đảng và đoàn thể

·        Chi bộ đảng

Chi bộ Đảng phải thực sự là linh hồn của BM trong trường đại học, hoạt động theo đúng những quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện lãnh đạo công tác của BM trên tất cả các mặt công tác: chính trị, tư tưởng, chuyên môn, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng trong BM; động viên tinh thần cán bộ quần chúng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để lãnh đạo BM Phụ sản ngày càng phát triển không ngừng.

·        Tổ chức Công đoàn

Tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm lãnh đạo các công đoàn viên thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định điều lệ tổ chức công đoàn. Phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt chức năng giám sát  hoạt động giúp BCN Bộ môn hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác hiếu hỷ, phúc lợi của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các công đoàn viên; động viên tạo điều kiện và giới thiệu cho chi bộ những cá nhân xuất sắc để làm tốt công tác xây dựng Đảng.