Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2016 Bộ môn Phụ Sản

 

1.  Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến thai to và cách xử trí thai to ở những sản phụ đến đẻ tại Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm 2016
Chủ đề tài: Nguyễn Thị Bình     

 
2. Đánh giá kết quả xử trí ngôi mông  tại khoa sản Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên năm 2016
Chủ đề tài: Nguyễn Thị Nga   

 
3.Thực trạng cắt tử cung trong và sau đẻ trong 5 năm 2011 – 2015 tại khoa sản Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

 Chủ đề tài: Hoàng Thị Ngọc Trâm

 
4.Nhận xét đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan đến nấm Candida ở phụ nữ đến khám thai ở Khoa Sản bệnh viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm 2016.

Chủ đề tài: Phạm Mỹ Hoài